Quick equation editor
Безплатно приложение, разработено за бързо и лесно писане на формули
( Free application designed for quick and easy writing of formulas )


Download application

Download project Visual Basic 6.0

Клип с кратки обяснения за работа на програмата:Основни неща за програмата:

Програмата е предназначена за лесно и бързо изписване на сложни формули от различни дялове на науката, като съчетава възможностите на редактор на формули и калкулатор за сложни математематични изрази.

Програмата се разархивира и директно се стартира без необходимост от инсталиране. Работи на операционна система Windows.

Програмата е безплатна, като от страницата може да се свали и проекта на програмата. Проектът е свободен за промяна и усъвършенстване за всеки, който познава езика Visual Basic 6.0.

Програмата е написана от Антон Яначков, с цел да облекчи всички ученици и студенти, които имат желание да усвояват точните науки и да работят за просперитета на България.

Помощ за работа с програмата:

1. Повдигане на степен или горен индекс - бутон Esc на клавиатурата или бутон Esc от панела за управление. След изписване на горния индекс, маркера автоматично се връща на основния ред за запис.

2. Долен индекс - бутон F12 на клавиатурата или бутон F12 от панела за управление. След изписване на долния индекс, маркера остава малък в долно положение и за връщане на основния ред е необходимо повторно натискане на F12.

3. Дробна черта - бутона Insert на клавиатурата или бутона Insert от панела за управление. След въвеждане на дробната черта, маркерът се позиционира автоматично над дробната черта;

4. Позициониране под дробна черта - бутон Page Down на клавиатурата или Page Down от панела за управление;

5. Позициониране след дробната черта и подравняване на дробта - бутон Home на клавиатурата или Home от панела за управление;

6. Превключване от Латиница на Кирилица и обратно - бутона Alt на клавиатурата или предвидения бутон от панела за управление;

7. Двоен клик с мишката - запомня нова позиция за начало на изписване на формулите по хоризонтала. Мястото се визуализира с червени индикатори и сле натискане на Enter, маркера се позиционира на новия ред, точно на същата позиция по хоризонтала;

8. Клик с левия бутон на мишката - посочва от къде да започне изписването на формулата;

9. Десен клик с бутон на мишката - отваря панела за Cut и Paste;

10. Изтегляне при натиснат ляв бутон на мишката - огражда област, която се копира в Clipboard и която може да бъде директно пейстната в друго приложение. Ако оградената област е математичен израз, който може да бъде пресметнат, то резултата се визуализира в текстово поле на панела за управление. Ако ограденият математичен израз завършва с равно, то резултатът от пресмятането ще бъде записан непосредствено след равното;

11. Клавишна комбинация Ctrl+R и натискане на зеления бутон = от панела за упраление, изписва последния пресметнат резултат на мястото, където е позициониран маркера;

12. Клавишна комбинация Ctr+Z или натискане на специалния бутон за назад от панела за управление, връща стъпка назад;

13. Бутона BackSpace изтрива последния символ пред маркера, което позволява лесно поправяне на грешка при въвеждане;

14. Бутон Delete изтрива изтеглената с мишката област.

15. Клавишната комбинация Ctrl+V пейства изтеглената и запомнена област;

16. При поставена клявка за пресмятане след знак равно, програмата атоматично пресмята изписания математичен израз и изписва резултата;

17. Бутон F8 на клавиатурата, изписва последния въведен символ от панела за управление;

18. Бутоните F9 и F10 на клавиатурата изписват запомнените в тях символи. Запомнянето се извършва след изписване на даден символ и кликане върху съответния бутон F9 или F10 на панела за управление.